1.  Meer rendement uit klantgerichtheid

Hoe maak je de overstap van intermediair naar klantgericht dienstverlener? Waar moet je rekening mee houden, welke stappen moet je doorlopen, waar liggen de kansen, bezien vanuit consument, mkb én advieskantoor! Björn Bierhaalder (MCH) neemt advieskantoren mee op klantgerichtheidsreis. Mooie inzichten gegarandeerd.  

 

2. Meer rendement uit crm

Hoe haal je het maximale rendement uit crm? Een kijkje diep in de keuken van een dienstverlener buiten de financiële sector. Een verrassende kijk op klantgerichtheid met direct toepasbare tips een tools voor advieskantoren .  

 

3. Meer rendement uit medewerkers

Klantgerichtheid begint intern. Je kunt je klantgerichtheid niet optimaliseren als je medewerkers niet betrokken en toegewijd zijn. Hoe breng je de wow-factor in je eigen adviesorganisatie? Door psychologe Astrid van de Bovekamp (AVDB Advies), specialist in personeelsbeleid advieskantoren.

 

4.  Meer rendement uit profilering

Van verzekeringsadvies naar levensadvies, van contact bij calamiteiten naar begeleiding naar een beter leven, van klanten voor even naar klanten voor het leven die graag voor advies betalen.  Door Natasja Naron van Gabriël Financële Bescherming. Natasja laat al vijftien jaar zien hoe klanten graag betalen voor andersoortig advies met hoge rendementen voor klant én kantoor. Narons werkwijze is samen te vatten tot één zin: wanneer is genoeg genoeg?

evenement organiseren
 evenement organiseren